Chorobowe w Holandii 2023
Chorobowe w Holandii 2023

Chorobowe w Holandii 2024

Chorobowe w Holandii 2024

Chorobowe w Holandii 2023, czyli „ziektewet” (zwolnienie lekarskie) to temat, który interesuje wielu pracowników. W przypadku choroby lub wypadku pracownik może skorzystać z prawa do chorobowego i uzyskać wynagrodzenie za czas, który nie mógł przepracować. W niniejszym artykule przedstawimy zasady i procedury dotyczące chorobowego w Holandii.

Oferty pracy w Holandii – ZOBACZ

Ile dni chorobowego przysługuje pracownikowi?

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres choroby od drugiego dnia choroby. Pierwszy dzień choroby to tzw. „eigenrisicodrager” (własna odpowiedzialność pracodawcy). Oznacza to, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby. Wynagrodzenie za chorobowe w Holandii wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika w poprzednim miesiącu. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za chorobowe przez maksymalnie 104 tygodnie. W przypadku choroby, która trwa dłużej niż 104 tygodnie, pracownik może ubiegać się o świadczenie z ubezpieczenia społecznego.

Jak zgłosić chorobę?

Pracownik musi niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o chorobie. Najlepiej jest to zrobić przed rozpoczęciem pracy w danym dniu. Pracodawca może wymagać potwierdzenia choroby w postaci zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie to musi zostać przekazane pracodawcy w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku dłuższej choroby pracownik musi co 14 dni przesyłać pracodawcy nowe zaświadczenie lekarskie.

Czy można zostać zwolnionym podczas choroby?

Pracownik nie może zostać zwolniony z pracy w czasie choroby. Jednakże, jeśli pracodawca dowiedział się o istnieniu problemów z pracownikiem jeszcze przed chorobą, może wciąż przeprowadzić proces zwolnienia. Pracownikowi, który jest zwolniony w czasie choroby, przysługuje odszkodowanie.

Podsumowanie

Chorobowe w Holandii 2023 to wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi w przypadku choroby lub wypadku. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas, który nie mógł przepracować, a wynagrodzenie to wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika w poprzednim miesiącu. Pracownik ma prawo do chorobowego przez maksymalnie 104 tygodnie. Pracownik musi niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o chorobie i przekazać zaświadczenie lekarskie arskie w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku dłuższej choroby, pracownik musi regularnie przesyłać nowe zaświadczenia lekarskie do pracodawcy co 14 dni.

Od którego dnia jest płatne chorobowe Holandia?

Dwa pierwsze dni choroby (wachtdagen) są niepłacone choć za drugi dzień agencja według CAOpowinna wypłacić pewną kompensację. W Fazie B i C chorobowe jest wypłacane. Dni choroby nie są potrącane z dni urlopowych. Od drugiego dnia choroby agencja wypłaca 91% ostatnio zarobionej wypłaty.

Po jakim czasie należy się płatne zwolnienie lekarskie?

Prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli po upływie 30 dni od zatrudnienia. Jest to tak zwany okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy.

Czy zwolnienie lekarskie z Polski jest honorowane w Holandii?

Otóż w Niderlandach nie funkcjonuje zwolnienie lekarskie, które można by uznać za odpowiednik tego wydawanego i respektowanego w Polsce.

Ile płacą na chorobowym w Holandii?

Maksymalny okres otrzymywania tego świadczenia wynosi w Holandii 2 lata. Co ważne, zasiłek chorobowy nie przysługuje w pierwszych dwóch dniach choroby. Wysokość zasiłku chorobowego to zwykle 70% dziennego wynagrodzenia

Sprawdź także 👉

Polskie filmy w Holandii

Polskie filmy w Holandii

Polscy filmowcy od dawna zdobywają uznanie na międzynarodowej scenie filmowej. Ich filmy, pełne emocji, oryginalności …

Dodaj komentarz